Kirjahylly: kirjapainotaitoa 1970-luvulle asti

Olen hitaaseen tahtiin kartuttanut kokoelmiini vanhoja kirjapainotaitoa, typografiaa ja muuta graafista viestintää käsitteleviä teoksia. En koe olevani keräilijä sanan varsinaisessa merkityksessä, koska en hanki kirjoja tai materiaalia niiden itsensä tai rahallisen arvon takia. Pikemminkin pyrin hankkimaan erilaisia esineitä, jotka tallentavat opetusalaani liittyvää tietoa ja heijastavat historian tyylikausia. Esineiden rahallinen arvo on täysin yhdentekevä seikka. Pyrin myös digitoimaan tänne sivuilleni joitakin näistä kirjoista löytyviä herkkupaloja yleiseen käyttöön.

Tässä lista hyllyni suomalaisesta kirjallisuudesta. Mikäli haluaisit lahjoittaa teoksen opetuskäyttöön, tai myydä, tai muuten vain haluat jakaa mietteitäsi asian tiimoilta, ota yhteyttä! Ostan lähinnä 1970-luvun ja sitä vanhempia kirjoja. Olen kiinnostunut myös pienpainatteista, kuten painotalojen kirjasinnäytteistä yms.

Anon (1909 ?) Kirjasinnäyte. O.Y. Hämeenlinnan Uusi Kirjapaino, Hämeenlinna.

Anon (1926) Suomen graafillinen vuosikirja 1927. Osuuskunta Kirjapainotaito, Helsinki.

Anon (1926) Kirjasinnäyte. Kirjapaino Polytypos, Turku.

Anon (1938) Mainonta Propaganda. Erva-Latvala Oy, Helsinki.

Anon (1948) Painajan käsikirja. Painajain Keskusjärjestö, s.l.

Anon (1980) Typoguide. Typostudio, Helsinki.

Ellilä, E.J. (1947) Elävä kirjain. Yhdeksän lukua kirjoitustaidon ja kirjapainotaidon kehityshistoriasta. WSOY, Porvoo.

Gardberg, C.-R. (1949) Kirjapainotaito Suomessa I – Uudenkaupungin rauhaan asti. Helsingin Graafillinen Klubi, Helsinki.

Gardberg, C.-R. (1957) Kirjapainotaito Suomessa II – Uudenkaupungin rauhasta Turun paloon. Helsingin Graafillinen Klubi, Helsinki.

Gardberg, C.-R. (1973) Kirjapainotaito Suomessa III – Turun palosta vuoteen 1918. Helsingin Graafillinen Klubi, Helsinki.

Happonen, E.E. et al. (toim.) (1921) Kirjapainotaito 1921. Graafillinen aikakauslehti. 13. vuosikerta. Osuuskunta Kirjapainotaito i.l, Helsinki.

Hendell, L. (1912) Kirja ja kirjapainotaito. Otava, Helsinki.

Hendell, L. & Vuorio, V.A. (1942) Kirja ja kirjapainotaito. 2. uudistettu painos. Otava, Helsinki.

Herzog, S. (1913) Teollisuuden ja kaupan propaganda. Helsingin Sanomat, Helsinki.

Jäntti, Y.A. (1950) Kirjakaupan ja kustannustoiminnan historia. WSOY, Porvoo.

Jäntti, Y.A. (1940) Kirjapainotaidon historia. WSOY, Porvoo.

Jokivaara, V. (toim.) (1961) Kirjapainotaitureiden kertomaa. Helsingin Faktoriklubi, Helsinki.

Malmström, K. (1923) Kirjapainotaidon oppikirja. Latomis-osa. Otava, Helsinki.

Melander, T. (1960) Suomen kirjapainotaitoa barokin vuosisadalla. Henkilörunojulkaisujen somistus Turussa 1642–1713. Graafinen Keskusliitto, Helsinki.

Pajatti, A. (1967) Latomisen taito. Graafinen Keskusliitto, Helsinki.

Perilä, O. et al. (toim.) (1979) Graafinen sanakirja. WSOY, Porvoo.

Teräskivi, E. & Suominen, O. (toim.) (1942) Suomen kirjapainotaidon historiaa 1900–1942. Helsingin Graafillinen Klubi, Helsinki.

Vuorio, V.A. (1946) Kirja tyylihistorian valossa. Otava, Helsinki.